U bent afgemeld voor Google Analytics tracking
sluiten
"Hoe kunnen we als salesteam ons onderscheiden in een commodity markt, waarbij in de dienst zelf niet veel onderscheidende aspecten valt waar te nemen voor een klant."
Engie
Salesteam

Het contact met de medewerkers is de enige fysieke ervaring die een klant heeft. De wijze waarop we klanten vooruit helpen maakt het onderscheidende punt ten opzichte van andere partijen in de markt. Continue ontwikkeling is een randvoorwaarde voor continuïteit. Deze ontwikkeling ligt enerzijds op het rationele vlak (kennis, kunde en vaardigheden) en anderzijds op het meer emotionele vlak, waaronder ik mede versta hoe je als team met elkaar omgaat en wat de klant hiervan merkt: teameffectiviteit voor de klant

Hoe is het aangepakt?

Engie heeft Perpetuum gevraagd Insights te gebruiken om de medewerkers en teams inzicht te geven in hun unieke persoonlijke voorkeuren en dit door te vertalen naar de effectiviteit voor het team. Door alle persoonlijke voorkeuren tussen mensen te onderkennen en deze te waarderen wordt je in staat gesteld de teams effectiever te laten communiceren en te werken.

Wat maakt de aanpak van Perpetuum onderscheidend?

Zij weten het Insights systematiek zodanig praktisch in te zetten, dat we er zowel individueel als team veel mee kunnen. Waarbij ze altijd ook het klantperspectief als uitgangspunt nemen. Confroterend door iedere kee te beandrukken; wat merkt de klant er in positieve zin

Wat heeft het opgeleverd?

Er wordt sindsdien veel beter gereageerd op situaties en mensen in de omgeving. Communicatiestijlen worden op de situatie afgestemd en pro-actief wordt er inhoudelijke feedback gegeven én gewaardeerd. Dit heeft geleid tot een performing team die niet alleen de interne maar ook de externe klantverwachtingen weet waar te maken!”

Meer weten over dit onderwerp?
Jacco Beentjes kan er meer over vertellen

Klantcases