U bent afgemeld voor Google Analytics tracking
sluiten
"Doordat we als team en leden elkaar vertrouwen terugwonen is het daarna gemakkelijker en sneller mogelijk gebleken de visie, missie, ambities en gewenste cultuur te formuleren"
Team
Duravermeer Bouw Midden West

Wat is de kernvraag?

De oorspronkelijke vraag hier is: Help ons focus, strategisch kader en helderheid aanbrengen over toekomst DVBMW zodat de waardestromen (lees: zelfstandige teams) een helder kader hebben waarbinnen zij zo zelfstandig mogelijk kunnen werken.

Hoe aangepakt; eerst herdefiniëren van de kernvraag

Met de nieuw aangestelde directeur Rob Steijn zijn we tot de conclusie gekomen dat de verbinding tussen de MT leden eerst versterkt moest worden om ook als team te roeien om en daarmee het voorbeeld te zijn voor de collega’s en waardestroomteams van DVBMW.

Daarom zijn we begonnen met een 2 daagse sessie waarin inhoud en persoonlijke kant weliswaar afgewisseld. Maar uiteindelijk bleek aandacht voor de menskant meer tijd nodig had.

De MT sessies die we nu maandelijks met Perpetuum doen zijn co-creaties, waarbij zowel aandacht is voor inhoudelijke onderwerpen als  voor de teamversterking. De sessies zijn co-creaties van MT en Perpetuum. De Perpetuum consultant doet daarin steeds meer een stap terug en de rol verandert van facilitator/trainer naar observator, die  feedback geeft en alleen waar echt nodig nog. Deze wijzigende rol wordt als zeer waardevol ervaren. Voor de MT leden zijn ook individuele coaching sessies waarbij de Perpetuumconsultant uit de observaties van de MT sessies kan putten.

Wat maakt Perpetuum aanpak onderscheidend?

Belangrijkste is co-creatie en de flexibiliteit om van het programma af te wijken. Qua stijl wordt de onverschrokken positieve confrontatie geroemd. Bovendien het lef om te vertragen om daarna te versnellen en daarmee tegen de primaire stijl in te gaan is confronterend. Het geeft ons veel rust voor de goede reflecties in plaats van de snelle – vaak niet gecommitteerde – acties te formuleren. Waar in praktijk dan toch weinig mee bleek te worden gedaan.

Wat levert het op?

Een jong team dat in korte tijd zeer snel gegroeid vanuit vertrouwen dat in elkaar ontstaat. Ze stralen positiviteit uit en dit is zichtbaar in de organisatie. Het team is meer gefocust op gezamenlijke en concrete afspraken waar men echt voor gaat. De stap die nu gemaakt moet worden is hoe we de vanuit onze voorbeeldfunctie de organisatie optimaal in de verandering meekrijgen. Waarbij de essentie is hoe verantwoordelijkheid  en eigenaarschap daadwerkelijk in de genen te krijgen.

Meer weten over dit onderwerp?
Jacco Beentjes kan er meer over vertellen

Klantcases