U bent afgemeld voor Google Analytics tracking
sluiten
"In voorkomende gevallen helpt individuele coaching om mensen op het goede spoor te krijgen of hun grenzen te bepalen"
A Brand New Day
Organisatie-Team-Mens

Wat is de kernvraag?

De strategie van onze organisatie is aan verandering toe. We zijn een commercieel gedreven, energieke en innovatieve club mensen, die heel flexibel en snel reageren op klant- en marktontwikkelingen. Help ons met het MT te komen tot een gestructureerde aanpak van de nieuwe strategie en implementatie in de organisatie.

Hoe aangepakt

Insights is vrijwel altijd de basis van onze aanpak. Met het MT aan de slag om elkaar beter te leren kennen, met name op het gebied van persoonlijke voorkeuren en sterke en zwakke punten. Aan de hand van een goede marktverkenning en SWOT-analyse is met en goede en diepgaande dialoog een nieuwe ambitie geformuleerd voor 3 jaar. Er zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd en een uitdagende nieuwe productline opgezet in een afzonderlijke unit. Die is erg succesvol in de markt en is een waardevolle aanvulling op het productportfolio. Vervolgens hebben alle teams een Insights profielen opgesteld en aan de hand daarvan heeft ieder team een uitdagend en meetbaar doel gesteld met daarbij de relevante concrete gedragingen bepaald die hen gaan helpen die doelen ook te halen.

In voorkomende gevallen helpt individuele coaching om mensen op het goede spoor te krijgen of hun grenzen te bepalen.

De organisatie blijft werken aan optimalisering en denkt nu na over een effectievere wijze van aansturing met verantwoordelijkheden lager in de organisatie om nog sneller en professioneler te kunnen reageren.

Wat maakt Perpetuum aanpak onderscheidend?

Snel schakelen naar de behoefte van deze dynamische club. Geen standaardaanpakken, maar in co-creatie aan de slag. Kritisch verdiepen in de markt en daar de organisatie ook open confronterend mee helpen te komen tot grensverleggende innovatie. Iedere organisatie wil de beste zijn, wat onderscheidt je dan nog. Daar op sturen geeft energie en inzicht en betrekt iedereen volop bij het proces.

Meer weten over dit onderwerp?
Rob van der Westerlaken kan er meer over vertellen

Klantcases