U bent afgemeld voor Google Analytics tracking
sluiten
"Hoe zorgen we dat het team Districtsmanagers en het team HR-managers een hechte samenwerking aangaan?"
Team
Praxis Districtsmanagers HR

Wat is de kernvraag?

Hoe zorgen we dat het team Districtsmanagers en het team HR-managers  een hechte samenwerking aangaan. Deze groep is key voor de verandering die Praxis in de snel veranderende retailmarkt voor staat. De HR-managers gaan zich als businesspartner in de hectische omgeving opstellen en worden strategisch meedenker en change agent naar de organisatie toe. Vertrouwen en kennis van elkaars sterke en zwakke punten en capabilities is voorwaardelijk.

Hoe aangepakt

Over een periode van 3 jaar hebben we  2 x per jaar een tweedaagse  georganiseerd waarin inhoud, proces en persoonlijk leiderschap centraal staan De actualiteit van het moment bepaalde de inhoudelijke agenda.

Insights Persoonlijke profielen zorgen voor een gemeenschappelijke  taal, waarmee sterke en zwakke punten en communicatievoorkeuren op een open een respectvolle manier besproken zijn. Ze hebben zich de kunst van het  goed luisteren, de juiste vragen stellen en in goede dialoog tot de kern door te dringen eigen gemaakt. Een 20eeuwse controledrift is omgezet in een juiste wijze van beïnvloeden en uitnodigen van medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen.  Schermworkshops, wandelcoachings en kleurrijke kookworkshops in de avonden maakten dat de teamleden elkaar ook op andere wijzen leerden kennen. Na 3 jaar is het team, waarin uiteraard ook de nodige veranderingen en verschuivingen hebben plaatsgevonden op een plezierige en professionele  wijze in staat te reageren en zien ze hun kernwaarden ook echt in zichtbaar natuurlijk gedrag terug.

Wat maakt Perpetuum aanpak onderscheidend?

Flexibel reagerend op de snel veranderende omgeving steeds actuele programma’s aanbieden en toch een rode draad vlechten door de bijeenkomsten maakt het voor iedereen zinvol er aan deel te nemen en de deelnemers zien de stappen die ze maken als erg waardevol. Op een respectvolle wijze wordt “de vis op tafel” gelegd, heikele kwesties worden goed aangepakt- op alle niveaus.  De 10-20-70 aanpak die het daadwerkelijk leren van nieuw gedrag in de praktijk behelst, werkt. Persoonlijke coaching helpt om lastige ontwikkelsituaties ook los van de teambijeenkomsten te bespreken op een wijze die hout snijdt.

Meer weten over dit onderwerp?
Rob van der Westerlaken kan er meer over vertellen

Klantcases