U bent afgemeld voor Google Analytics tracking
sluiten
"Hoe kunnen we Simavi effectiever, flexibeler en zelfstandiger laten functioneren waarbij we optimaal gebruik maken van de talenten en passie van onze medewerkers?"
Stichting Simavi
hele organisatie

Wat is de kernvraag

Hoe kunnen we Simavi effectiever, flexibeler en zelfstandiger laten functioneren waarbij we optimaal gebruik maken van de talenten en passie van onze medewerkers

Achtergrond

Simavi is een ontwikkelingsorganisatie die al bijna 100 jaar voor en met de bewoners van kwetsbare gebieden in Afrika en Azië bouwt aan een gezond leven voor iedereen. Want alleen als je gezond bent kun je jezelf ontwikkelen, voor je gezin zorgen en zo de armoedespiraal doorbreken. Daarom investeren wij  in de basisomstandigheden voor een gezond bestaan en zorgen wij ervoor dat kwetsbare mensen – vooral meisjes en vrouwen – een gezond leven kunnen leiden.

We geloven dat er twee cruciale factoren zijn die bepalend zijn voor een gezond leven: seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en toegang tot water, sanitatie en hygiëne (WASH). Onze gecombineerde aanpak tussen deze twee expertise gebieden komen terug in onze programma’s om een zo groot mogelijke  impact te realiseren voor de meest kwetsbare groepen in Afrika en Azië.

Om echt impact te kunnen maken op die plek en dát moment, moeten we kunnen inspelen op snelle veranderingen. En dat vergt een organisatiestructuur en mensen die flexibel zijn en ownership nemen.

Wij geloven dat de snelle politieke, sociale en technologische ontwikkelingen van de laatste tijd ervoor zorgen dat een statische hiërarchisch ingestelde organisatie niet langer in staat is voldoende te anticiperen op deze ontwikkelingen. Om het speedbootje te zijn, en niet die olietanker, zijn we daarom bij Simavi overgegaan op de agile manier van werken.

Hoe aangepakt?

We hebben afscheid genomen van ons MT, de management structuur en traditionele afdelingen en hebben de organisatie in zelf- organiserende teams (cirkels) verdeeld, elk met een eigen bijdrage aan de Simavi missie. Medewerkers hebben één of meer rollen in één of meerdere cirkels gekregen met duidelijke verantwoordelijkheden en kunnen autonoom besluiten nemen hoe ze hun doelen bereiken. De cirkel-leads hebben, behalve hun eigen functionele rol, daarbij een coachende rol. Overleg vindt plaats over wat er nodig is om voortgang te maken en met de mensen voor wie het relevant is, aparte meetings zijn er voor informatiedeling en inspiratie. Alle medewerkers hebben toegang tot alle rollen en verantwoordelijkheden en er zijn transparante regels opgesteld hoe we met elkaar willen samenwerken, waarbij de Simavi waarden het uitgangspunt zijn.

Het resultaat

Simavi is getransformeerd in een snel acterende, wendbare organisatie.  Medewerkers hebben de rol(len) opgepakt die aansluiten bij hun passie en talenten en zijn eigenaar van hun persoonlijke ontwikkelingstraject. Insights Discovery maakt hier ook onderdeel van uit. We hebben minder meetings en ze duren korter, medewerkers pakken hun verantwoordelijkheid, voelen zich gehoord en gezien en er is meer energie in de organisatie! Met onze hernieuwde missie ben ik ervan overtuigd dat we een mooi fundament hebben gecreëerd voor het realiseren van onze missie: “A Healthy Life for All”

Meer weten over dit onderwerp?
Floor van Wingerden kan er meer over vertellen

Klantcases