U bent afgemeld voor Google Analytics tracking
sluiten

Disclaimer Perpetuum Organisatieontwikkeling

Deze website wordt gehost en onderhouden door Cooperatie Perpetuum Organisatieontwikkeling UA, vestigingsadres Creative Valley, Orteliuslaan 9, 3528 BA Utrecht, Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 73315974.

We doen ons uiterste best om de website zo actueel en betrouwbaar mogelijk te houden. Ondanks deze zorg kunnen er aan de informatie op deze pagina’s geen rechten worden ontleend.

De gebruiker van deze website en de hieraan gekoppelde diensten en producten is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag door de afnemer zelf worden gebruikt, overgedragen, gekopieerd of verspreidt, indien de bron wordt vermeld. Hij of zij mag de informatie niet bewerken.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan echter niet worden ingestaan. Perpetuum Organisatieontwikkeling is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie of het niet goed functioneren van deze website.

Perpetuum Organisatieontwikkeling is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe pagina’s, waarnaar wij verwijzen en is niet verantwoordelijk voor gevolgen van gebruik van deze informatie. We streven ernaar om te verwijzen naar betrouwbare sites, die wij relevant achten voor je gezondheid.

Perpetuum Organisatieontwikkeling behoudt zich het recht om de verstrekte informatie op ieder moment te wijzigen.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, zoals bedoeld in art. 15 Auteurswet, worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Indien je een vraag of klacht hebt over deze website, neem dan contact op met info@perpetuum.net