U bent afgemeld voor Google Analytics tracking
sluiten

Leden van goed presterende teams werken effectief samen en benutten de aanwezige kwaliteiten en talenten optimaal. Dus bedenk je als team hoe je dit voor elkaar krijgt en hoe je meer zelforganiserend kunt zijn, zonder een leidinggevende nodig te hebben. Zelforganisatie gaat tenslotte over eigenaarschap, heldere kaders en een gedeelde missie voor alle medewerkers. Perpetuum denkt met je mee.

Effectief werkende teams dragen sterk bij aan het concurrerend vermogen van een organisatie. Elk betrokken team vraagt zich regelmatig af of dit niet beter kan. Perpetuum baseert de programma’s die we op maat met de teams ontwikkelen op dergelijke vragen:

  • Hoe kunnen wij als team meer zelf organiserend werken?
  • Hoe halen wij meer uit het potentieel van ons team?
  • Hoe neem je als zelf organiserend team optimaal beslissingen zonder een leidinggevende?
  • Welk leiderschap is nodig voor ons team?
  • Hoe weten we of we succesvol en effectief samenwerken?
  • Hoe bereiken we zoveel mogelijk met dit team in zo min mogelijk tijd?
  • Hoe creëren we vertrouwen en veiligheid binnen een team zodat alles echt uitgesproken wordt, waarmee we commitment en betrokkenheid creëren?
  • Hoe krijgen we teamleden zo ver persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen en niet te wachten op de inbreng van de teamleider of de andere leden?

 

De organisatie
De mens