U bent afgemeld voor Google Analytics tracking
sluiten

In hedendaagse organisaties werken zelforganiserende teams afdeling overstijgend samen om de gedeelde doelen te halen en de interne keten te versterken. Silo-denken of op je ‘eigen eiland blijven’ is verleden tijd. Dus bedenk je hoe jouw organisatie deze mind-set kan implementeren en de traditionele hiërarchie kan loslaten. Perpetuum denkt graag met je mee.

De organisatie heeft een schat aan kennis, talenten, ervaringen en middelen. Elke organisatie vraagt zich wel eens af hoe je die schat kunt inzetten zonder star vast te houden aan oude succesformules. Perpetuum baseert de programma’s die we op maat met organisaties ontwikkelen op dergelijke vragen:

  • Hoe realiseren wij een gevoel van urgentie voor de noodzakelijke omschakeling in het denken binnen onze organisatie?
  • Hoe zorgen we ervoor dat onze mensen warmlopen voor de nieuwe strategie en cultuurverandering?
  • Hoe halen wij meer uit het potentieel van onze mensen?
  • Welke stap moeten wij in onze bedrijfscultuur maken om onze markt optimaal te bedienen?
  • Welk type leiderschap is nodig voor onze organisatie? En hoe maken we dat tastbaar en werkend?
  • Hoe kunnen wij onze medewerkers helpen meer zelfsturend te werken?
  • Hoe zorgen we dat de organisatie toekomstbestendig is?
  • Hoe doorbreken we het denken en handelen als silo’s binnen onze organisatie?
  • Hoe behouden we onze talenten?

 

Het team
De mens