Insights Discovery Profiel

Het Insights Discovery profiel wordt als basis gebruikt voor onze programma’s. Perpetuum is een strategische partner van Insights Benelux en is gecertificeerd als practitioner.

Het Insights Discovery Profiel

Het Insights Discovery profiel geeft inzicht in persoonlijke voorkeuren in gedrag en communicatie en vormt een stevige basis voor zowel persoonlijke ontwikkeling en coaching als voor de ontwikkeling van teams en organisaties. Zelfinzicht en bewustwording is de basis voor (zelf-)vertrouwen, dat leidt tot een groter begrip, meer kracht en een grotere cohesie.

>> bekijk hier een filmpje over de toepassing van Insights Discovery

Insights & Teams
In teams worden teamleden uitgedaagd om op basis van dit zelfinzicht, hun talenten, persoonlijke voorkeuren en overtuigingen met elkaar te bespreken. Deze aanpak biedt het team een idioom op basis waarvan ieders waarde en bijdrage bespreekbaar en beheersbaar wordt. Op basis van de verworven inzichten ontwikkelt iedere deelnemer strategieën om collega’s en  klanten (ook naar de klantvoorkeur) zo effectief mogelijk te benaderen op een authentieke manier. We leren daarmee geen “kunstje”, maar de kunst van een bij de persoon passende wijze van authentiek samenwerken en presteren.
De zo verkregen inzichten zijn ook wezenlijk bij transformatieprocessen en daarmee samenhangende gedragsontwikkeling in organisaties.

>> Insights - Impact in words of our customers


Het Insights profiel wordt door middel van een on-line vragenlijst gegenereerd en  resulteert in een persoonlijk rapport van ongeveer 25 pagina’s waarin inzicht gegeven wordt in:

• Persoonlijke stijl
• Omgang met anderen
• Sterke punten
• Mogelijk zwakke punten
• Communicatie do’s and don’ts
• Waarde voor het team
• Blinde vlekken
• Ontwikkelpunten
• Persoonlijke effectiviteit
• Managementstijlen
• Verkoopvoorkeuren

Exclusieve Insights Discovery praktijkkaarten
Wij hebben een uitgebreide serie exclusieve (Insights) praktijkkaarten ontwikkeld welke per onderwerp een praktisch hulpmiddel vormen bij de koppeling van de verkregen inzichten in de praktijk.

>> Klik hier voor enkele Insights Discovery voorbeelden 

 

 • C

 • ​​

 • Ronald van Westering
 • Rutger Wijnholt
 • thomas-vencken
 • Daniella Zwaaf
 • Floor van Wingerden
 • Jolanda Holwerda
 • Ilse Heesterbeek
 • Rob van der Westerlaken
 • Marlou van Paridon
 • Alexander van der Heijden
 • Jacco Beentjes
 • John Bastiaanssen