Beweging creëren voor resultaat

Duurzame resultaten worden bereikt door het optimaal inzetten van de medewerkers, het creëren van effectieve teams en het bouwen aan een inspirerende organisatie. Perpetuum ontwikkelt programma’s op 3 niveaus.

Team niveau

Effectief teamwerk draagt sterk bij aan het concurrerend vermogen van een organisatie. Sterke teams definiëren met elkaar de gezamenlijke ambitie, werken aan de teameffectiviteit en zijn constant bezig zich verder te ontwikkelen. Dat is teamwerk!

Team: wat beweegt ons?
•  Een gezamenlijk doel vaststellen en ernaar handelen
•  De optimale teamsamenstelling definiëren en elkaars kwaliteiten gebruiken
•  Vertrouwen hebben en effectief met elkaar in gesprek gaan
•  Commitment hebben voor gezamenlijke besluiten en je individuele
   verantwoordelijkheid nemen
•  Gezamenlijke resultaten boeken en vieren

 • C

 • ​​

 • Ronald van Westering
 • Ilse Heesterbeek
 • Floor van Wingerden
 • Alexander van der Heijden
 • Marlou van Paridon
 • Rutger Wijnholt
 • John Bastiaanssen
 • Rob van der Westerlaken
 • thomas-vencken
 • Daniella Zwaaf
 • Jacco Beentjes
 • Jolanda Holwerda