Beweging creëren voor resultaat

Duurzame resultaten worden bereikt door het optimaal inzetten van de medewerkers, het creëren van effectieve teams en het bouwen aan een inspirerende organisatie. Perpetuum ontwikkelt programma’s op 3 niveaus.

Organisatie niveau

De organisatie heeft een schat aan kennis, talenten, ervaringen en middelen. Deze met elkaar in verbinding brengen en zodanig te mobiliseren, dat de collectieve intelligentie van de organisatie volledig wordt benut, verwezenlijkt de ambities van de organisatie. Het inspireert, maakt mensen trots en onderscheidt de organisatie. Dat is duurzaam resultaat!

Organisatie: wat beweegt ons?
• Onze gezamenlijke missie en strategie
• Richting en overtuiging over de toekomst
• Onze cultuur, waarden en gedrag
• Alle aanwezige talenten en kwaliteiten inzetten
• Successen boeken en vieren

 • C

 • ​​

 • Rob van der Westerlaken
 • Rutger Wijnholt
 • thomas-vencken
 • Ilse Heesterbeek
 • Marlou van Paridon
 • Ronald van Westering
 • Alexander van der Heijden
 • Jacco Beentjes
 • Daniella Zwaaf
 • Jolanda Holwerda
 • John Bastiaanssen
 • Floor van Wingerden