Klantprogramma’s

Perpetuum heeft een schat aan ervaring en modules waaruit geput kan worden.  Afhankelijk van de specifieke klant vraag en situatie kan dat één of een combinatie van meerdere van de onderstaande programma ’s zijn.

Organisatie Programma's

Directie / MT niveau

We werken op het hoogste niveau binnen organisaties met interactieve en intensieve workshops en begeleiding op de volgende onderwerpen:

Strategie

 • Definiëren en vastleggen van de organisatiemissie en ambitie in context van de organisatieontwikkeling en marktomstandigheden
 • Bepalen van strategische prioriteiten en -projecten en een implementatieplan voor deze projecten
 • Strategische klok: periodieke strategie- implementatiebijeenkomsten ten behoeve van de borging van de strategische prioriteiten

Cultuur en organisatieontwikkeling

 • Vaststellen van de (veranderende) bedrijfscultuur en het daarbij behorende gedrag van de mensen
 • Definiëren van de gewenste beweging van het (hoger) management en medewerkers en programmering voor implementatie
 • Begeleiding van de implementatie (organisatiecoach) om de gewenste organisatie ontwikkeling in de praktijk te borgen

Klantgericht innoveren

 • Wie zijn uw klanten en wat zijn hun (onvervulde) behoeftes? Wie zijn de klanten van uw klanten?
 • Hoe kunt u de wensen en behoeftes van uw klanten meenemen in productinnovatie en -creatie, om zo uw propositie succesvoller te maken?
 • Hoe kunt u uw huidige processen aanpassen om klantgerichter te opereren?

(Hoger) management:

In samenwerking met de directie ontwikkelen en implementeert Perpetuum (meerdaagse) programma’s, workshops en management games op de volgende onderwerpen:

 • Betrekken en inzetten van (hoger) management bij de implementatie van de strategische keuzes en projecten
 • Veranderende rol van het (hoger) management in lijn met de ontwikkeling van de organisatie
 • Implementatie en verankering van (veranderende) cultuur binnen de gehele organisatie


Medewerkers

In samenwerking met het management en directie ontwikkelen en implementeert Perpetuum interactieve programma’s om alle medewerkers te betrekken bij de organisatieontwikkeling en de veranderende rol voor de medewerkers. Deze programma’s kunnen variëren van kortstondige (2 uur) tot meerdaagse bijeenkomsten en zijn:

 • Informatief en interactief (zetten aan tot begrip)
 • Inspirerend en impactvol (zetten aan tot motivatie)
 • Actie- en praktijk gericht (zetten aan tot actie)
   

 

 • C

 • ​​

 • Alexander van der Heijden
 • Jolanda Holwerda
 • Marlou van Paridon
 • thomas-vencken
 • Rutger Wijnholt
 • Daniella Zwaaf
 • Ilse Heesterbeek
 • John Bastiaanssen
 • Floor van Wingerden
 • Ronald van Westering
 • Jacco Beentjes
 • Rob van der Westerlaken