Gemeente Amstelveen

De inwoner centraal stellen en alle processen van buiten naar binnen optimaliseren – een van de belangrijkste speerpunten binnen de ontwikkeling van de gehele ambtelijke organisatie van de gemeente Amstelveen Aalsmeer. Wat vraagt dit van onze organisatie als geheel en van teams en individuele personen in het bijzonder? Hoe maken wij onze organisatie toekomstproof, waarin eigenaarschap van het belang van de inwoner en de eigen rol daarin centraal staat en waar je als medewerker je talenten kunt inzetten en ontwikkelen.
Deze transitie vraagt een hele andere manier van denken en werken, waarin we vanuit talenten en mogelijkheden met elkaar samenwerken, mensen kansen en doorgroeimogelijkheden bieden. Maar ook hele concrete handvatten hoe leiding te geven aan deze benodigde ontwikkeling door de gehele organisatie heen. Zorgen dat mensen elkaar willen en kunnen aanspreken bijvoorbeeld.
Daniella Zwaaf en Floor van Wingerden van Perpetuum hebben samen met de belangrijkste stakeholders binnen de ambtelijke organisatie van directie tot medewerker belangrijke stappen gezet. Hiermee werden de eerste concrete nieuwe samenwerkingsvormen en overlegvormen mede vormgegeven waarin eenieder binnen onze organisatie zijn of haar eigen talenten en rollen het beste tot uiting kan brengen.

Om eigenaarschap in de organisatie te vergroten heeft Perpetuum onze eigen mensen van binnen de organisatie opgeleid tot facilitator om de benodigde houding en vaardigheden over te dragen binnen de organisatie en de verdere uitwerking op afdelings- en team niveau vorm te geven.

“Het inzetten van een transitie van een dergelijke omvang vraagt ervaring, lef, het vermogen mensen aan te spreken en in beweging te zetten, en getuigt van moed om deze ingezette beweging weer terug te geven aan de organisatie. Dank Perpetuum – met jullie hulp en inzet zijn wij nu goed op weg om op basis van eigenaarschap zelf onze transitie verder vorm te geven.”


Bert Winthorst wnd. gemeentesecretaris, gemeente Amstelveen

<< Terug naar overzicht

 • ​​

 • C

 • Floor van Wingerden
 • Ilse Heesterbeek
 • Marlou van Paridon
 • Alexander van der Heijden
 • Daniella Zwaaf
 • John Bastiaanssen
 • Rutger Wijnholt
 • Jacco Beentjes
 • Rob van der Westerlaken
 • Ronald van Westering
 • thomas-vencken
 • Jolanda Holwerda