Engie 

“In een commodity markt zijn er niet veel onderscheidende aspecten waar te nemen voor een klant. Het contact met de medewerkers is de enige fysieke ervaring die een klant heeft. De wijze waarop we klanten vooruit helpen maakt het onderscheidende punt ten opzichte van andere partijen in de markt. Continue ontwikkeling is een randvoorwaarde voor continuïteit. Deze ontwikkeling ligt enerzijds op het rationele vlak (kennis, kunde en vaardigheden) en anderzijds op het meer emotionele vlak, waaronder ik mede versta hoe je als team met elkaar omgaat en wat de klant hiervan merkt: teameffectiviteit.

Engie heeft Perpetuum gevraagd Insights te gebruiken om de teams inzicht te geven in hun unieke persoonlijke voorkeuren en dit door te vertalen naar de effectiviteit voor het team. Door alle persoonlijke voorkeuren tussen mensen te onderkennen en deze te waarderen wordt je in staat gesteld de teams effectiever te laten communiceren en te werken. Er wordt sindsdien veel beter gereageerd op situaties en mensen in de omgeving. Communicatiestijlen worden op de situatie afgestemd en pro-actief wordt er inhoudelijke feedback gegeven én gewaardeerd. Dit heeft geleid tot een performing team die niet alleen de interne maar ook de externe klantverwachtingen weet waar te maken!”

 

 • C

 • ​​

 • Jolanda Holwerda
 • Ronald van Westering
 • Ilse Heesterbeek
 • Rutger Wijnholt
 • thomas-vencken
 • Marlou van Paridon
 • John Bastiaanssen
 • Rob van der Westerlaken
 • Jacco Beentjes
 • Floor van Wingerden
 • Alexander van der Heijden
 • Daniella Zwaaf