DuraVermeerBouw Zuid West gaat horizontaal


DuraVermeerBouw Zuid West is al jaren een van de best presenterende werkmaatschappijen van DuraVermeer. Om dit succes duurzaam te continueren begeleidt Perpetuum het directie en managementteam om het team een winnend en voorbeeldteam te laten zijn. Belangrijke aspecten zijn voorbeeldig persoonlijk leiderschap en de transformatie van leidinggevende naar coach. DVBZW werkt inmiddels in waardestromen en vakgroepen om de collectieve intelligentie en de intrinsieke motivatie van medewerkers te mobiliseren. Het managementteam ziet het belang van hun eigen voorbeeld als team in wat zij zelf horizontaal organiseren benoemen en laat zich ook op dit gebied door Perpetuum begeleiden.


Dit is een spannend proces dat zowel van de directie als de medewerkers veranderde attitude en inzet van persoonlijk leiderschap vraagt. Perpetuum heeft dan ook voor alle medewerkers een persoonlijk leiderschap workshop begeleidt omdat ook zij behoefte hebben aan praktische handvatten om hun nieuwe rol met elkaar vorm te geven. Nu komt de begeleiding door Perpetuum steeds meer op afstand en is het aan DuraVermeer zelf. Dit loslaten door zowel Perpetuum als door Directie is ook een leerzaam proces van partnership en vereist een subtiele afstemming. Voor de valkuil om weer te veel te gaan sturen behoeden we elkaar als Directie en Perpetuum.
“Het enthousiasme en plezier in deze leerzame verandering is enorm groot en wij geloven dan ook dat deze transformatie ons duurzame resultaten gaat leveren. Een gemotiveerde medewerker die eigenaarschap neemt is de kern van ons succes” aldus algemeen directeur Rob Steijn en HR manager Yves van den Berg.


Rob Steijn
Algemeen directeur DuraVermeer Bouw Zuid-West

<< Terug naar overzicht

 • C

 • ​​

 • Rutger Wijnholt
 • John Bastiaanssen
 • Floor van Wingerden
 • Ilse Heesterbeek
 • Daniella Zwaaf
 • Jacco Beentjes
 • Ronald van Westering
 • thomas-vencken
 • Rob van der Westerlaken
 • Marlou van Paridon
 • Alexander van der Heijden
 • Jolanda Holwerda