Dialogen met Topvrouwen
Op reis door het LoflabyrintSponsor van DSHCPositieve start cultuur ontwikkeling
Perpetuum Leiderschaps Dialoog juni 2016Succesvol samenwerkenSocratisch communiceren
Perpetuum in beeld bij RTL7Rust ManagementMeer dan 6500 deelnemers met een Insights Discovery Profiel begeleid door PerpetuumPepsico Leadership & Engagement Journey
Perpetuum Vrouwelijk Leiderschap Dialoog Teamleren in een KernteamCollectief teamdenken
Collectief teamdenken

Collectief teamdenken

De kracht van een organisatie bestaat eruit dat alle mensen zich realiseren dat ze er toe doen en een actieve bijdrage kunnen leveren om de organisatieambitie samen vorm te geven. Samen met de klant heeft Perpetuum het organisatie ontwikkeltraject MAD (Make a Difference) ontwikkeld. Eén van de terugkomende activiteiten zijn MAD dagen waarin de hele organisatie op een creatieve en interactieve wijze met elkaar aan de slag gaat. Het thema 'anders denken, anders doen' om doelen te bereiken, heeft geleid tot concrete uitkomsten die de organisatie als geheel verder hebben gebracht. Collectief anders denken over bestaande vraagstukken en collectief feedback geven op elkaar en op de organisatie om samen beter te worden via diverse werkvormen (dialoog, open space en world café) geeft inspiratie, motivatie en leidt daadwerkelijk tot een beter onderling begrip en betere (business) resultaten.