Dialogen

Perpetuum organiseert regelmatig Dialogen over Leiderschap. We spreken met CEO’s, HRM-D managers en jonge leiders/ managers om helder te krijgen hoe vanuit diverse perspectieven naar leiderschap in organisaties wordt gekeken. Resultaten hiervan vormen onder meer de input voor ons Leiderschapsprogramma.

Leiderschap Survey

Onder een 100-tal mensen van verschillende doelgroepen (eindbeslissers, HR managers en jonge leiders) hebben we een survey gehouden over Leiderschap.

Uit de survey destilleerden wij de volgende hypothese:

Leiders weten goed WAT ze willen en WAAROM maar geven onvoldoende aandacht aan HOE het te realiseren: ze zijn zich het belang daarvan en hun rol daarin onvoldoende bewust.

De volgende conclusies trokken we uit de survey. Ze vormden de basis voor onze dialoog met de leiders:

 1. Leiders maken hun persoonlijke missie onvoldoende en gestructureerd zichtbaar in hun dagelijkse gedrag in lijn met de organisatievisie
 2. Leiders zijn er zich onvoldoende van bewust dat hun organisatie een belangrijke rol dient te spelen bij relevante maatschappelijke ontwikkelingen en er naar moeten handelen
 3. Leiders onderschatten het belang van vertrouwen en dialoog in hun teams en zijn te  gefocust op resultaten
 4. Leiders spreken hun medewerkers onvoldoende aan op onproductief gedrag en  creëren geen ritme van verantwoordelijkheid 

>> klik hier voor de resultaten van de survey

 • C

 • ​​

 • Ronald van Westering
 • Jolanda Holwerda
 • Ilse Heesterbeek
 • Rutger Wijnholt
 • Alexander van der Heijden
 • Jacco Beentjes
 • Floor van Wingerden
 • Daniella Zwaaf
 • John Bastiaanssen
 • Marlou van Paridon
 • thomas-vencken
 • Rob van der Westerlaken