Dialogen

Perpetuum organiseert regelmatig Dialogen over Leiderschap. We spreken met CEO’s, HRM-D managers en jonge leiders om helder te krijgen hoe vanuit diverse perspectieven naar leiderschap in organisaties wordt gekeken. Resultaten hiervan vormen onder meer de input voor ons Leiderschapsprogramma.

Belangrijkste Perpetuum Dialoog inzichten

 • Om vertrouwen op te bouwen en vast te houden is een permanente dialoog met je medewerkers noodzakelijk. Aandacht en waardering geven wordt met name door de jonge leiders als onderscheidend ervaren, zonder dat het in een vorm van controle ontaard.
 • Aandacht van de leider voor antwoorden op de HOE-vraag is met name in deze moeilijkere tijden van belang. Voorheen kon de leider volstaan worden met het aangeven van WAT en de WAAROM.
 • Jonge leiders geven nadrukkelijk aan dat Voorbeeldgedrag van de leider een absolute voorwaarde is voor het accepteren van transformaties in organisaties. 
 • De vrouwelijke leiders gaven aan dat het leiderschap afgestemd moet worden op de doelgroep. Oftewel richt je op je doelgroep, dat bepaalt welke leiderschap je in zal moeten zetten. Leg niet de nadruk op vrouwelijk leiderschap, dat bestaat niet. Wel meer feminien en meer masculien leiderschap, zet daarop in!

 

Meer inzichten en conclusies vindt u hieronder:
>> oktober 2012 Dialoog over Vernieuwend Leiderschap met HR managers
>> janauari 2013 Dialoog over Leiderschap en rol van HR met HR managers
>> juni 2013 Dialoog over Leiderschap met Jonge Managers
>> november 2013 Leiderschap Dialoog met CEO’s en Jonge Managers
>> juni 2014 Leiderschap Dialoog  met vrouwelijke leiders
>> november 2015 Leiderschap Dialoog 'Leiderschap en Vertrouwen'
>> juni 2016 Leiderschap Dialoog vervolg 'Leiderschap en Vertrouwen'
 


 

 

 

 • ​​

 • C

 • Rutger Wijnholt
 • thomas-vencken
 • Floor van Wingerden
 • Marlou van Paridon
 • John Bastiaanssen
 • Jolanda Holwerda
 • Rob van der Westerlaken
 • Jacco Beentjes
 • Ronald van Westering
 • Alexander van der Heijden
 • Ilse Heesterbeek
 • Daniella Zwaaf