Dialogen

Perpetuum organiseert regelmatig Dialogen over Leiderschap. We spreken met CEO’s, HRM-D managers en jonge leiders/ managers om helder te krijgen hoe vanuit diverse perspectieven naar leiderschap in organisaties wordt gekeken. Resultaten hiervan vormen onder meer de input voor ons Leiderschapsprogramma.

De Dialoog

De dialoog is een gespreksvorm naast discussie en debat. De dialoog is bedoeld om het individuele en gezamenlijke denkproces te onderzoeken en onze manier van denken verder te ontwikkelen. De dialoog verbindt mensen rondom ambities en doelen.

Discussie/debat
(= samen argumenteren)            
Dialoog
(= samen denken en creëren) 
Gesprek met een besluitvormend karakter  Gesprek met een scheppend karakter 
Uiten en toetsen van argumenten  Exploreren wat achter een mening zit 
Mogelijkheid om mening bij te stellen  Accepteren en respecteren van verschillen 
Pro’s en contra’s afstrepen Pro’s en contra’s naast elkaar
Competitief karakter:
sterkste of meerderheid wint 
Geen winnaars of verliezers:
het collectief wint 
Linkerhersenhelft Linker- én rechterhersenhelft
Sluitend proces Open proces


Een generatieve dialoog geeft toegang tot de collectieve intelligentie van het team, je ziet je zelf  als onderdeel van het geheel en genereert op deze wijze verrassend  nieuwe ideeën en oplossingen.

 • ​​

 • C

 • Jacco Beentjes
 • Marlou van Paridon
 • thomas-vencken
 • Daniella Zwaaf
 • Jolanda Holwerda
 • Rutger Wijnholt
 • Ilse Heesterbeek
 • Ronald van Westering
 • Alexander van der Heijden
 • Rob van der Westerlaken
 • Floor van Wingerden
 • John Bastiaanssen